Skapande skola

Elever i åk 8 jobbar med ett projekt skapande skola under HT-22