Skapande skola

Elever i åk 8 jobbar med ett projekt skapande skolan HT-22