Skapande skola

Elever i åk 8 jobbar med ett skapande skola projekt under HT-22