Skapande skola

Elever i åk8 jobbar med ett skapande skola projekt under hösten -22