ÅK 8C, och 8D ska till Värmlands Museum

Utställnin: Cause of death: Women och Where do we migrate to?

Mentorerna informerar eleverna om tider och mötesplatser.