8E och 8F eleverna ska till Värmlands Museum

Utställninen: Cause of death: Women och Where do we migrate to?

Mentorer informerar elever om tider och mötesplatser