Fryxellska skolans nya byggnad invigdes den 20 september 2003 av landshövding Kerstin Wallin. De gamla byggnaderna där skolundervisning har bedrivits sedan 1930 -talet finns fortfarande kvar.

Visionauterna

Stora entrén till Fryxellska skolan pryds av Olof Lundströms konstverk Visionauterna och Lunae Defectus. Dessa utgår från konstnärens tankar om nyfikenhet som förutsättning för kunskap.

Visionauterna, skulptur utanför Fryxellska skolan

"En astronaut ska så klart stå där. Belysa entrén genom sitt visir. Vad kan symbolisera vår nyfikenhet mer än en astronaut. Astronauten är den osviklige visionären. Om tillfälle ges skulle han eller hon utan att tvivla ge sig iväg på en enkel resa ut i rymden för att stilla sin och vår nyfikenhet. Astronauten representerar vår brinnande vilja att veta mer utan att veta vad vi får tillbaka - det förutsättningslösa vetandet." (Ur konstnärens skissbeskrivning) Konstverket invigdes 2004 - 09 - 11.

En astronaut blev två och är gjorda av brons på granitsocklar. Rör av rostfritt stål går mellan bibliotekets utsida och Visionauternas ryggar. De leder också ljus från en källa i biblioteket till de två Visionauternas huvuden. Inne i snacketorget hänger Lunae Defectus, fiberbelysta månfaser om fem bildsekvenser i akrylglas med synliga kablar.

Anders Fryxell tog initiativet 1837

År 1837 var professorn och historieskrivaren Anders Fryxell Sunnes kyrkoherde. Vid ett kyrkorådssammanträde tog han upp frågan om inrättande av skolor och blev på så vis bidragande till skolväsendets uppbyggnad i Sunne. Anders Fryxell var villig att avskilja Laggarängen från prästgårdsmarken att användas för skolans ändamål. Anders Fryxell var tidigt ett känt namn i de kretsar där skolan diskuterades. 

1936 invigdes Sunne Samrealskola

År 1933 beslöts att Fryxellska skolan, som på den tiden hette Sunne Samrealskola, skulle byggas på arrendegärdet. Hösten 1936 invigdes skolan och år 1963 gjordes en utbyggnad av Fryxellska skolan. Invigningen utfördes av f.d Statsminister Ingvar Karlsson den 25 maj 1966.

Gammalt fotografi Sunne kyrka

Gammalt fotografi Sunne kyrka


 

Dokument