På Fryxellska skolan har vi två olika språkval, spanska och tyska.

 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationella studie- och arbetsliv.

Syfte:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Läs mer: Texten är hämtad ur: Läroplan för grundksolan Lgr11.

Språkval på Fryxellska skolan:

Spanska och tyska.