Välkommen till SO-ämnets sida. SO betyder samhällsorienterande ämnen och består av geografi, historia, religion och samhällskunskap. Här ska vi försöka att berätta om hur vi jobbar och presentera lite av vad vi jobbar med.

SO

 

SO-ämnets fyra ämnen är:

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är nuika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kuskaper om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På sätt som påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Läs mer: Texten är hämtad ur, Läroplan för grundskolan Lgr11

På schemat för eleverna står alltid SO. Vi kan läsa olika ämnen olika perioder eller blanda allt.

Ex: Planeringen för år 7:

Geografi  Historia Religion Samhällskunskap
Kartteknik Antiken Judendomen Lag och rätt
Jordens historia

Medeltiden i Sverige t o m stormaktstiden

Gamla Testamentet Massmedier
Inre och yttre krafter      
Hav, väder och klimat