Välkommen till engelskämnet på Fryxellska skolan. Här kommer vi att presentera ämnet engelska och berätta om hur vi jobbar med de nationella målen i skolan.

 

Telephone

 

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie-och arbetsliv.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Läs mer: Texten är hämtad från, Läroplan flr grundskolan Lgr11

Kontakt

Åsa Lindström, ämnesansvarig i engelska

Dokument

Lokal kursplan engelska år 7-9