Fryxellska skolan erbjuder 50 min elevens val varje vecka. Vilka kurser som startar varje termin/år är beroende av antalet sökande, det ska vara minst fem elever. Här nedan följer det urval som erbjuds inför läsåret 2019/20

MatIshockey

Skolövergripande undervisning åk 7-9

Här jobbar eleverna tillsammans i blandade grupper. Eleverna får lämna in önskemål om olika val och blir tilldelade ett i mån av plats

Val de kan välja mellan 2019-2020

* Bild/Film

* Musik

* Digitala verktyg

* Idrott och ledarskap

* Friskis och matis

* Ishockey

* NO-laborationer 

* Programmering

* Möjligheterna SV/EN

* Möjligheterna MA/NO

* Yoga

* Verkstad

* Styrketräning

* Självförsvar

* Hemkunskap

* Gruppträning

* Foto

* Grafisk produktion