Välkommen till bilden på Fryxellska skolan. Här kommer vi att presentera ämnet och berätta om hur vi jobbar för att nå de nationella målen i bild.

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Läs mer: Texten är hämtad ut, Läroplan för grundskolan Lgr11

Grunden för vårt arbete i bilden:

Vi vill att våra elevers arbete med bild ska stimulera deras tankar, fantasi och ge dem lust att själva skapa.

Vi vill att våra elever ska använda bild i olika sammanhang och se bilden som en möjlighet att uttrycka känslor åsikter och iakttagelser.

Vi vill att våra elever ska förstå att många bilder i vår omgivning är gjorda för att manipulera och påverka oss.

Vi vill att våra elever ska förstå att bilder är ett uttryck, för andra människors vilja att gestalta sin verklighet och förmedla känslor.

 

Kontakt

Carita Johansson
Lärare BL
E-post: carita.johansson@sunne.se
Tel: 0565-156 44
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Desirée Kjellberg
Lärare BL
E-post: desiree.kjellberg@sunne.se
Tel: 0565-156 65
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne