Här kan du läsa mer om skolans alla ämnen, projekt och tips för studier på egen hand. Du hittar också länkar till Skolverkets kursplaner och betygskriterier och annan viktig information.

Timplan

Timplanen för grundskolan är fastställd av Riksdagen. Kommunen bestämmer sedan hur dessa timmar ska fördelas. 

Antalet timmar kan skifta beroende på vilket år man börjar hos oss på Fryxellska så länge som totala antalet timmar följer det lagstadgade.
Tabellen nedan visar timplanen för de elever som började hos oss hösten 2015.

Undervisningstid per vecka i minuter.

ÄmneÅk 7Åk 8Åk 9Åk 7-9År 1-9*
Bild 50 50 50 150 230
Hemkunskap   145   118 118
Idrott o hälsa 120 120 80 320 500
Musik 50 50 40 140 230
Slöjd 110   105 215 330
Språk o matematik     
Svenska 165 160 160 485 1490
Engelska 120 120 120 360 480
Matematik 180 160 160 500 1020
SO, totalt 200 200 200 600 885
Geografi          
Historia          
Religion          
Samhällskunskap          
NO + Tk, totalt 200 200 200 600 800
Biologi          
Fysik          
Kemi          
Teknik          
Tillval     
Språkval 185 185 185 555 320
Elevens val 80 80 80 240 382
Skolans val 70 70 70 210 (285)
Totalt 1530 1540 1450 4493 6785

  

* Totalt antal timmar år 1-9 enligt av Riksdagen fastställd timplan för grundskolan.