Här kan du läsa mer om skolans alla ämnen, projekt och tips för studier på egen hand. Du hittar också länkar till Skolverkets kursplaner och betygskriterier och annan viktig information.

Timplan

Timplanen för grundskolan är fastställd av Riksdagen. Kommunen bestämmer sedan hur dessa timmar ska fördelas mellan åk 1-9. 

Antalet timmar kan därför skifta beroende på vilket år man börjar på högstadiet och när nya beslut tas i riksdagen.

Ett av de senaste besluten är att man ökar underviningen i matematik och i idrott och hälsa.