Avloppslösningar för boende i Sunne

Alla fastigheter som producerar spillvatten ska vara anslutna till en avloppsanläggning. Om du inte kan ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet måste du ha ett enskilt avlopp.

Ta hand om ditt avlopp!

Det här ska du inte spola ned:

  • Hushållspapper
  • medicin
  • våtservetter
  • bomullspinnar
  • olja
  • tamponger eller bindor
  • snus
  • hår eller naglar.

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp?

Sunne kommuns miljöingenjör tar emot studiebesök och berättar mer om vattnets kretslopp, hur reningsverken fungerar, hur vi kan ta hand om vårt dricksvatten och mycket mer.

Elever från förskolan upp till gymnasiet från kommunens skolor gör varje år lärorika studiebesök. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Skicka in en bokningsförfrågan.

Ett evigt kretslopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp, och det är viktigt att vi tar hand om det, för att ha tillgång till rent vatten även i framtiden. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både hälsan och miljön. Till avloppet räknas spillvatten, alltså vatten från diskhoar, toaletter och duschar, samt dagvatten från gata eller fastighet.

Revaq-certifiering

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit. Sunne kommun har arbetat enligt Revaq sedan 2008.

Du kan läsa mer om certifieringen och vad den innebär på Svenskt Vattens webbplats.

Ta hand om ditt avlopp

Vare sig du har eget avlopp eller är ansluten till kommunens ledningsnät måste du ta hand om ditt avlopp. Detta är reglerat i de Allmänna bestämmelserna om vatten och avlopp (ABVA). Det kan handla om att se över din anläggning men framförallt att spola rätt.

Det enda som hör hemma i toaletten är avföring, urin och toalettpapper. Skräp som spolas ner orsakar stopp eller andra problem i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Förutom att det inte är bra för miljön kostar det kommunen tid och resurser i extra reningsarbete.

Läs gärna vår sopsorteringsguide för att slänga rätt saker på rätt plats.