Enskilt dricksvatten

Du som har egen brunn eller tillhör en mindre vattenförening bör ta mikrobiologiskt och kemiskt prov på vattnet så att du vet vilken kvalitet det håller. Du beställer analys hos ett ackrediterat laboratorium och får då provflaskor och instruktion hemskickade.

En mindre vattenförening tillhandahåller i genomsnitt mindre än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn och som försörjer färre än 50 personer.

Anlägga och sköta om egen brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att se till att vattnet håller god kvalitet. Både kvaliteten på ditt vatten och tillgången till det kan förändras med tiden. Därför behöver du med jämna mellanrum se över din brunn eller dricksvattenanläggning.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram faktabroschyrer om vad du ska tänka på om ska anlägga en brunn, samt hur du ska sköta din brunn. Du hittar broschyrerna under relaterade dokument längst ned på den här sidan. 

Ska du starta eller ta över en verksamhet som producerar eget dricksvatten, så ska du registrera din verksamhet innan du startar.

Analys av eget vatten

För att kontrollera ditt vatten beställer du en analys hos ett ackrediterat laboratorium. Då får du provflaskor och instruktioner hemskickade. Se lista över ackrediterade laboratorium.

Dricksvatten inom verksamheter

Verksamheter så som kaféer, fastighetsägare som hyr ut lägenheter, förskolor eller liknande där dricksvattnet kommer från egen brunn behöver registrera detta. Miljö- och byggenheten har tillsyn över de anläggningar som tillhandahåller eller använder enskild dricksvattenbrunn.

Ska du starta eller ta över en verksamhet som producerar eget dricksvatten behöver du registrera din verksamhet, registreringen ska göras innan verksamheten startas. 

Läs mer om tillstånd för verksamheter inom livsmedel.