Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns på många platser i kommunen, och det finns en omfattande plan för ytterligare utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsnät.

I dokumentet Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) kan du läsa om vad som gäller för användandet av kommunalt vatten och avlopp. Dokumentet hittar du längst ned på den här sidan. 

Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att en förbindelse skapas mellan huvudledningen och fastighetens kablage och ledningar. Förbindelsepunkten ligger strax utanför tomt/trädgårdsgränsen. Läs mer om att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.