Sopsorteringsguide

Genom att sortera och återvinna gör du en stor miljönytta. På den här sidan hittar du kortfattad information om vart och hur du ska sopsortera ditt avfall. Nedan ser du även den så kallade avfallstrappan, som tagits fram som en metod att uppnå EU:s miljömål.
Illustration för avfallstrappans steg

1. Minimera. Se i första hand till att skapa så lite avfall som möjligt.

2. Återanvända. Skänk dina kläder och saker till återbruksbutiker så andra kan få nytta av dem. Även pant är bra återanvändning.

3. Återvinna. När saker inte kan återanvändas så ska de återvinnas.

4. Energiutvinna. Kan inte materialet återvinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Deponera. Avfall som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering, exempelvis farligt avfall.

När du sopsorterar finns det några saker du bör tänka på, och det första du ska fråga dig är om det ska slängas eller återbrukas. Mycket av det vi slänger kan vara värdefullt för någon annan. I de fall sakerna inte går att återanvändas så ska du sortera avfallet, här hittar du svar på vart det mesta av ditt avfall ska sorteras.

Sopsorteringsguide:

Bilar och bildelar

Bilar ska lämnas in till en bilskrot. Mindre delar lämnas in på återvinningscentralen för sortering. 

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral eller på en bilskrot.

 

Elektronik

Elektronik innehåller många gånger viktiga metaller som kan återvinnas och bli till nya produkter. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas in som elavfall på återvinningscentralen när de är förbrukade. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral.

 

Farligt avfall

Det är extra viktigt att sortera just farligt avfall då det kan ge stora skador på vår miljö och hälsa om det hamnar på fel ställe. Du lämnar in ditt farliga avfall på återvinningscentralen.

Exempel på farligt avfall:

 • Kemikalier
  Bekämpningsmedel, spillolja, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel
 • Lösningsbaserad färg
  Målarfärg, lim, lack, spackel, nagellack och sprayflaskor

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral.

 

Förpackningar av papper, plast, metall eller glas

Nästan allt vi köper har någon typ av förpackning, genom att lämna dem till återvinning kan de bli till nya produkter. Det finns några grundregler som gäller för alla förpackningar, oavsett material.

 • Töm förpackningarna
  De behöver inte vara rengjorda, men se till att det inte är exempelvis några matrester kvar.
 • Separera materialen
  Många förpackningar består av mer än ett material. I den mån det går ska du separera de olika materialen och sortera dem var och för sig. I de fall det inte går att skilja materialet från varandra så sorterar du efter det materialet förpackningen främst består av.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral eller din lokala återvinningstation.

Pappersförpackningar

Exempel på förpackningar: Mjölk- och juiceförpackningar, pappersbärkassar, flingpaket, wellpapp, omslagspapper.

Ta av eventuella plastkorkar och sortera som plastförpackningar.

Tidningar och kataloger ska slängas i behållaren för tidningar, och kuvert ska slängas som restavfall.

Plastförpackningar

Exempel på förpackningar: Plastpåsar, plastfolie, chipspåsar, frigolit. Både mjuka och hårda plastförpackningar slängs i samma behållare.

Det underlättar återvinningen om du tar av korkar och lock så de ligger lösa.
Flaskor med pant ska returneras på en pantstation. Förvaringsaskar till CD-skivor, video, krukor i plast med mera slängs som restavfall.

Metallförpackningar

Exempel på förpackningar: Konservburkar, tuber, lock, folien på crème fraiche-burken, kapsyler. Även värmeljus, marschaller och gravljus går att återvinna, men kom ihåg att plocka bort veken från ljuset. När veken och dess platta sitter kvar sorteras koppen ut med järn, och aluminiumet brinner upp i smältverket. 

Glasförpackningar

Flaskor och andra glasförpackningar sorteras efter färgat och ofärgat glas.
Glödlampor, keramik och porslin räknas inte som glasförpackningar.

Grovavfall

Skrymmande avfall som stekpannor, möbler eller träavfall räknas som grovavfall. När du lämnar grovavfall sorteras det på återvinningscentralen, det som går att återanvända lämnas in till en återbruksbutik och det andra slängs på rätt ställe.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral.

 

Matavfall

Flera hushåll har egen kompost där de slänger sitt avfall. Har du inte en egen kompost så slänger du ditt matavfall i de bruna papperskassarna från kommunen.

Läs mer om matavfall och kompost.

Lämnas in på: Din egna kompost eller via kompostfacket i soptunnan.

Medicin och läkemedel

Har du överblivna eller för gamla mediciner kan du lämna in dem på Apoteket eller kommunens insamling för farligt avfall. För överblivna sprutor och kanyler kan du hämta en särskild behållare hos Apoteket, som du lämnar in när behållaren är full. Kvicksilvertermometrar lämnas till återvinningscentralen.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral eller Apoteket.

Panta burkar och flaskor

I Sverige ingår pantflaskor och metallburkar för dryck i ett retursystem. På så sätt kan de gamla flaskorna och burkarna återvinnas och bli till nya förpackningar eller produkter.

I Sunne kan du panta på våra matbutiker. Har du mycket pant, exempelvis om du driver en restaurang eller annat företag, kan du panta i så kallade storpantarautomater eller pantmottagningar. Läs mer på Pantameras webbplats.

Lämnas in på: Någon av pantautomaterna på matbutikerna.

Restavfall

Efter att du sorterat allt som kan återvinnas finns det ibland en rest kvar, det kan vara sopor som kuvert, plåster, blöjor med mera. Restavfallet förbränns i särskilda anläggningar och genererar både värme och el.

Lämnas in på: Slängs i din egen soptunna, det gröna kärlet. 

Textil

Är dina kläder, mattor eller textilier hela är det bästa att lämna in dem till någon av våra återbruksbutiker. På så vis kan de få nytt liv i ett annat hem.

Trasiga textilier lämnas in på Holmby Återvinningscentral.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral eller på en återbruksbutik.

Tidningar och trycksaker

Dags- och veckotidningar, tidsskrifter, reklamblad, kataloger, pocketböcker, skriv- och ritpapper och liknande återvinns i facket för tidningar. Du behöver inte ta bort häftklamrar eller spiraler, de sorteras bort i processen. Eventuella plastomslag tar du bort och sorterar som plastförpackning.

Lämnas in på: Holmby Återvinningscentral eller din lokala återvinningstation.

Trädgårdsavfall

Det mesta trädgårdsavfall kan komposteras hemma utan särskilda tillstånd. Invasiva arter, som parkslide, blomsterlupin och jätteloka, har andra regler då det är viktigt att begränsa spridningen av dessa. De ska läggas i en väl försluten säck och slängas i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Lämnas in på: Din egna kompost eller Holmby Återvinningscentral.