Avgifter inom vatten och avlopp

Här hittar du information om vattenmätare och avläsning, samt om avgifter och fakturor som rör vatten och avlopp.

En anläggningsavgift tas ut för att ansluta ditt avlopp till det kommunala nätet.
När fastigheten är ansluten, besiktigad och godkänd tas en brukningsavgift ut.

Din faktura (brukningsavgiften) består av en fast del och av en rörlig del. Den rörliga delen utgår ifrån vattenförbrukningen och dina uppgifter från mätarställningen fungerar som underlag för faktureringen.

Rutiner för fakturering

Du faktureras varannan månad eller en gång per år. Fakturor kommer i februari, april, juni, augusti, oktober och december. De som har faktura en gång om året får sin faktura i oktober. Slamtömning faktureras på närmsta faktura efter tömning.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut för de kostnader som uppstår i samband med att fastigheten ansluts till det kommunala nätet. Vilken anslutning som din fastighet behöver beror på vilka övriga förutsättningar och anläggningar som finns.

Avgift betalas för vattenförsörjning och spillvatten. Inom detaljplanerat område ska även avgift för dagvatten från den egna fastigheten och från gatan eller andra allmänna områden betalas.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter är de periodiska avgifter som betalas sex gånger per år när anläggningen är i bruk. Den består av en fast del och av en rörlig del som bestäms av vattenförbrukningen.

Avläsningskort – underlag för den rörliga delen av din faktura

Läs av din vattenmätare en gång per år

En gång per år skickas ett avläsningskort till dig som fastighetsägare. Du läser själv av hushållets mätarställning och skickar sedan tillbaka det ifyllda mätarkortet. Uppgifterna som skickas in fungerar som underlag för den rörliga delen av din faktura.

Det är viktigt att du meddelar mätarställning inom utsatt tid. Skickas inte mätarställningen in behöver istället ett hembesök göras, vilket kostar extra.

En vattenmätare sitter i regel på plats under nio år

När det är dags för byte bokas en tid, då kommer vår personal kommer och byter mätaren. Bytet tar ungefär 30 minuter. Sedan skickas mätaren på revision för att kontrollera att den mätt rätt.

Vill du hellre ha din pappersfaktura som e-faktura eller autogiro?

E-faktura
Anmäler du via din internetbank. Har du en digital brevlåda, så som Kivra, får du din faktura dit om du inte valt e-faktura från Sunne kommun.

Autogiro
Du ansöker om autogiro via vår e-tjänst, länken hittar du högre upp på den här sidan – den gula knappen.

Blanketter för autogiro:

autogiro för VA och renhållning

autogiro för vård, omsorg och barnomsorg