Dricksvatten

I Sunne kommun finns flera vattenverk som förser en stor del av kommunens invånare med dricksvatten. Många har också egen brunn. Här kan du läsa mer om dricksvattnet - vårt viktigaste livsmedel.

Kommunens vattenverk

Sunne kommuns vattenverk i Öjervik förser tätorten Sunne, Västra Ämtervik och Rottneros med cirka 2000 kubikmeter dricksvatten per dygn. I kommunens mindre byar finns ytterligare ett tiotal mindre vattenverk. Kommunen sköter drift, underhåll och provtagning enligt Livsmedelsverkets regler och krav. Det är miljö- och bygglovsnämnden som är kommunens tillsynsmyndighet.

Felanmälan

Om du behöver göra en felanmälan på grund av att det exempelvis saknas vatten, att trycket är dåligt, eller det verkar vara något fel på vattnet, kan du kontakta kommunens tekniska enhet.