Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjligheten att bilda vattenskyddsområden. Det kan innebära begränsningar för hur marken får användas, samt hur kemikaliska produkter och avfall får hanteras.

Det innebär att det kan finnas förbud för verksamheter eller åtgärder inom dessa skyddade områden. Du kan även behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. I vissa fall går det att ansöka om dispens.

Vill du skydda en plats genom att skapa ett vattenskyddsområde skickar du in en ansökan via Länsstyrelsen. 

Vattenskyddsområden i Sunne kommun

I Sunne finns två vattenskyddsområden, bland annat ett större som berör stora delar av Gårdsjö och Östra Ämtervik. Utöver det finns ett vattenskyddsområde i Öjervik som skyddar grundvattentäkten till det kommunala vattenverket. På Naturvårdsverkets karta över skyddad natur kan du se vilka områden som berörs.