Vatten och avlopp

Kommunen har många anläggningar för vatten och avlopp. Det är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill ha eller har kommunalt vatten och avlopp. Du hittar även information om vad du ska tänka på om du har egen brunn och eget avlopp.

Vill du göra en felanmälan gällande kommunalt dricksvatten eller avloppsanslutning, exempelvis om det är dåligt tryck i kranen eller missfärgat vatten, kontaktar du kundtjänsten för vatten och renhållning.