Vatten och avlopp

Kommunen har många anläggningar för vatten och avlopp. Det är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill ha eller har kommunalt vatten och avlopp. Du hittar även information om vad du ska tänka på om du har egen brunn och eget avlopp.

Vill du göra en felanmälan gällande kommunalt dricksvatten eller avloppsanslutning, exempelvis om det är dåligt tryck i kranen eller missfärgat vatten, använder du dig av vår e-tjänst längre upp på den här sidan. 

Har du köpt hus?
Kom ihåg att skicka in din anmälan för ägarbyte till tekniskaenheten@sunne.se
Det här ska du skicka med:

  • Datum för ägarbyte
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress för fakturering (om annat än bostadens adress, exempelvis vid köp av fritidshus)
  • Kontaktuppgifter - telefonnummer och e-post

Om en vattenmätare finns ska du även skicka med en bild på den.

Standardabonnemang

Som nyinflyttad får du automatiskt ett standardabonnemang för vatten, avfall, sophämtning. Du kan enkelt ansöka om ändringar via våra e-tjänster Bygga, bo och miljö (sunne.se)
Vill du ha egen kompost vid din fastighet skickar du in din anmälan här Kompostering av organiskt avfall - anmäla (sunne.se)