Ledningsnät, anslutning till fastighet

Kommunalt vatten- och avloppsnät finns på många platser i kommunen. Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att en förbindelse skapas mellan huvudledningen och fastighetens kablage och ledningar.

Kommunen är ansvarig för huvudledningarna fram till förbindelsepunkten och utför även anslutningen fram till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar sedan för anslutningen mellan förbindelsepunkten och byggnaden.

Anläggningsavgift

I vår taxa för vatten och avlopp finns information om anläggnings- och brukningsavgifter. Vilken anslutning som din fastighet behöver beror på vilka övriga förutsättningar och anläggningar som finns.

I anläggningsavgifterna för fastighetsägaren ingår:

  • Kostnader för att upprätta förbindelsepunkten mellan tomtgränsen och det kommunala VA-nätet.
  • Tillkommande avgifter för anslutningen mellan förbindelsepunkten och fastigheten.

Ansök om anslutning för att få en offert

Offerten grundar sig på de kostnader som är kända då offerten görs. Sker inte anslutningen samma år är det viktigt att ta reda på och räkna med en avgiftshöjning för det år då arbetet utförs.