ÄNDRA TEXTEN!I författningssamlingen finns kommunens viktigaste styrdokument. Det är dokument som handlar om strategier, program och planer, policy och riktlinjer, taxor och avgifter och som utgör grunden för det kommunala arbetet.

 

Arbetsordning, kommunfullmäktige, dokument
Kommunfullmäktiges arbetsordning innehåller dessutom:

 

Arvodesreglemente för förtroendevaldadokument
Läs mer om arvodesreglementet, webbsida

 

Ordningsföreskrifter, lokaladokument
Lokala ordningsföreskrifter, webbsida

ReglementenBarn och utbildning

 Skolskjuts, riktlinjer, dokument
Läs mer om skolskjuts, webbsida

 

 

Kultur och fritid

 

Miljö och natur

Människors hälsa och miljön i Sunne kommun, lokal föreskrift, dokument
Läs mer om miljöstrategiskt arbete, webbsida


Stöd och omsorg

 

 

Typ teknik, gator, bygg, m m

Torghandel, lokala föreskrifter, dokument
Torghandelsplats, tillfällig försäljning av vara, webbsida

 

 

 

Taxor och avgifter

 

 

 

 

 Frågor till författningssamlingen:

  • Ska vi ha hänvisning till webbsidorna under dokumenten?
  • Vilken rubrik ska vi ha till "Politik, demokrati och insyn" (Vilken rubrik? Lägga till "Kommungemensamt, ")?
  • Se annan sida med frågor om dokumentet hör till författningssamlingen, övriga styrdokument eller till Bron

 

 

 ***********************************************************

 

Allt som blir kvar under denna linje flyttas till Övriga styrdokument eller till Bron. Resten hör alltså till författningssamlingen. 

 

Samma uppdelning som författningssamlingen?

 

Kom ihåg att lägga in alla planer, m m, här. Ex vis Handlingsplan för lokal serviceplan

 

 

  

Kommunala bolag OBS: Jag har tagit bort detta från befintlig sida. Kolla med GN om dessa hör till förfsamling eller övriga styrdokument. Behöver också aktuella dokument

Sunne kommun har två bolag och kommunen äger dem
till 100%. Övriga styrdokument

 

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kommunstrategin

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt
Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025.