Kanske först: "Ett styrdokument är ... och kan exempelvis vara en taxa, plan eller riktlinje" "Här finns kommunens viktigaste styrdokument. Vi delar upp dem i Författningssamling och Övriga styrdokument."

Författningssamling

Övriga styrdokument

 OBS: På denna sida vill jag ha en text som beskriver Författningssamlingen över förfs och en text som beskriver Övrig styrdokument över övriga styrdokument. Gör två nya "Listblock utfällbara" och lägg dem över Författningsamling respektive Övriga styrdokument. 

 

4 Kultur och fritid

 Dessa två ska ligga under Övriga

 

5 Miljö, natur och hälsa

 Miljöbalkstaxa, dokument
Miljö- och hälsoskydd, webbsida

 

 

4 Näringsliv och arbete

 

 

5 Stöd och omsorg

 

 

Utbildning och skolor

 

 Fler rubriker

 

 

Taxor

 

 

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kontakt

Kommunalråd, kommunchef och kommunsekreterare?

Kommunstrategin

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.
Så lyder visionen för kommunstrategin 2014 - 2025.

Under "Övriga styrdokument", "Politik, inflytande och kommungemensamt" hittar du kommunstrategin.