I författningssamlingen finns kommunens viktigaste styrdokument. Det är dokument som handlar om strategier, program och planer, policy och riktlinjer, taxor och avgifter och som utgör grunden för det kommunala arbetet.

Vision

Kommunstrategi, dokument
Läs mer om kommunstrategin, webbsida


Program och planer


Policy och riktlinjer

Taxor och avgifter

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kommunstrategin

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt
Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025.

På den här sidan finns vår kommunstrategi och andra viktiga styrdokument som visar hur vi arbetar med olika frågor i Sunne kommun.