Sunne kommuns författningssamling och övriga styrdokument utgör grunden för vårt arbete. I författningssamlingen finns de dokument som kommunen upprättar med stöd av lag. Övriga styrdokument är de som kommunen på eget initiativ väljer att ta fram.

Författningssamling

Övriga styrdokument

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kommunstrategi

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt
Så lyder visionen för Kommunstrategi 2014 - 2025.

På den här sidan finns vår kommunstrategi och andra viktiga styrdokument som visar hur vi arbetar med olika frågor i Sunne kommun.