En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort. Uppgifterna som skickas in till oss, är vårt underlag för den rörliga delen av din faktura. Här hittar du också vidare till information om övriga taxor och avgifter för din VA-anslutning.

Mätaravläsning och mätarbyte

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort.
Fastighetsägaren läser själv av hushållets mätarställning och skickar det ifyllda mätarkortet till oss. Se under rubriken Kontakt
Det är mycket viktigt att ni meddelar mätarställning inom utsatt tid. Får vi inte in mätarställningen måste vi göra ett hembesök och själva göra avläsningen, detta kostar extra.

En vattenmätare sitter i regel på plats under nio år.
När det är dags för byte hör vi av oss och bokar en lämplig tid när vår personal kommer och byter mätaren. Bytet tar ungefär 30 minuter.
Varje mätare skickas sedan på revision för att kontrollera att den mätt rätt.

Frågor om vatten och avloppsfakturor

Din faktura (brukningsavgiften) består av en fast del och av en rörlig del. Den rörliga delen bestäms av vattenförbrukningen och dina uppgifterna från mätarställningen är vårt underlag för de fakturor vi skickar ut i april, augusti och september. 

Vi hjälper dig om du har frågor om dricksvatten- och avloppsfakturor, se under rubriken Kontakt.

Anläggningsavgifter och brukningsavgifter

Anläggningsavgift tas ut för att ansluta till det kommunala nätet.
Brukningsavgifter tas ut när fastigheten är ansluten, besiktigad och godkänd

Du kan läsa mer om anläggningsavgifter och brukningsavgifter på sidan "Taxor och avgifter"

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne