Alla abonnemang för kommunalt vatten, avlopp och avfall skrivs över till de nya ägarna vid datum för ägarbyte. Har du haft hjälp av mäklare vid försäljningen så brukar de vara behjälpliga med kontakten till oss.

Vi har ingen särskild tjänst för uppsägning av abonnemangen, istället skrivs dina abonnemang över på de nya ägarna vid datum för ägarbyte.

Har du kommunalt vatten och avlopp ska vattenmätaren läsas av och skickas in till oss.
Vi behöver också en kopia på köpkontraket eller att man på annat sätt informerar oss om vilka som är nya ägare med namn, adress och personnummer och från vilket datum de nya ägarna tar över.
När du får en slutfaktura från oss märkt med ägarbyte så är ägarbytet utfört och avslutat.

Har du haft hjälp av mäklare vid försäljningen så brukar de vara behjälpliga med kontakten till oss vid ägarbyten.
I övriga fall går det bra att kontakta oss på vår kundtjänst.
Telefon: + 46 565 -16202 (08:00-12:00)
E-post: tekniskaenheten@sunne.se 

Kontakt

Bostad, teknik o trafik
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning.