Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2030. I tabellen nedan finns länkar till kartor för de olika verksamhetsområden som ska byggas ut.

VA utbyggnadsplan 

Ungefär 50 fastigheter per år i olika områden får tillgång till kommunalt VA. Hela utbyggnadsplanen berör ungefär 550 fastigheter.
I tabellen redovisas arbetet på olika verksamhetsområden. Klicka på ditt område så visas en kartbild i nytt fönster. De röda punkterna på kartan visar var slamavskiljaren är placerad.

  Pågående arbetenProj tid
1  Vatten + spill  
  Häljeby 2021-2022
     
5 Vatten + spill  
  Östanbjörke – Sätter   - Bäck 2022
  Bäck-Bäckalund 2023
  Bäckalund tryckstergring/reservoar 2023
  Bäckalund 2023-2024
  Avveckling bef vatten och reningsanläggning  2024
     
7 Vatten + spill  
  Bäckängen – Maggeby -   Östanås 2021-2022
  Mot Änga, vatten  2022
     
  Vatten  
  Ingeby norra 2021-2022
     
  Planlagt, ej påbörjat Proj tid
     
  Flytt huvudledning, Rottneros  
  Projektering 2022
  Söder älven 2022
  Över/under älven 2023
  Norr älven 2023
     
8 Vatten + spill  
  Sunne reningsverk -   Brårud, huvudledning 2024
  Brårud – Svineberg 2025-2026
  Svineberg – Ingmår 2026
  Ingmår 2027
     
9 Vatten + spill  
  Ed 2028
     
10 Vatten + spill  
  Mallbacken 2029
     
11 Vatten + spill  
  Ingebygatan, V   Ämtervik 2030

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Tommy Blom
Handläggare VA
E-post: tommy.h.blom@sunne.se
Tel: 0565-162 06
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Dokument