Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2025. I tabellen nedan finns länkar till kartor för de olika verksamhetsområden som ska byggas ut.

VA utbyggnadsplan 2015-2025

Ungefär 50 fastigheter per år i olika områden får tillgång till kommunalt VA. Hela utbyggnadsplanen berör ungefär 550 fastigheter.
I tabellen redovisas arbetet på olika verksamhetsområden. Klicka på ditt område så visas en kartbild i nytt fönster. De röda punkterna på kartan visar var slamavskiljaren är placerad.

  Pågående arbetenProj tid
1  Vatten + spill  
  Häljeby 2015-2018
     
2 Vatten + spill  
 a Södra Borgeby – Nedre   Gullsby – Bergskog  2015-2016
 b Övre Gullsby – Östra   Borgeby – Pålsby 2016
     
3 Vatten + spill  
  Holmby - Södra Viken 2016-2020
     
4 Spill  
  Bjälverud 2016-2017
     
5 Vatten + spill  
 a Sunne reningsverk –   Åleby, huvudledning 2016
 b  Åleby – Torsberg 2017
  Torsberg –   Gjutaregården 2018
  Gjutaregården –   Östanbjörke 2019
  Östanbjörke – Sätter   - Bäck 2020
  Bäckalund 2021
     
   Under projektering Proj tid
6 Vatten + spill  
  Aplungstorp 2016-2021
     
7 Vatten + spill  
  Bäckängen – Maggeby -   Östanås 2017-2020
     
8 Vatten + spill  
  Sunne reningsverk -   Brårud, huvudledning 2018
  Brårud – Svineberg 2019
  Svineberg – Ingmår 2020
  Ingmår 2021
     
   Planlagt, ej påbörjat Proj tid
9 Vatten + spill  
  Ed 2022-2023
     
10 Vatten + spill  
  Mallbacken 2024
     
11 Vatten + spill  
  Ingebygatan, V   Ämtervik 2024-2025

Kontakt

Hans Nilsson
Enhetschef VA-enheten
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA , 686 80 Sunne

Tommy Blom
Handläggare VA
E-post: tommy.h.blom@sunne.se
Tel: 0565-162 06, 070-104 07 46
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Kommunförrådet, 686 80 SUNNE

Dokument