Kommunalt VA (vatten- och avloppsnät) finns på många platser i kommunen. Här berättar vi mer om hur du gör för att ansluta din fastighet till VA-nätet.

Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att en förbindelse skapas mellan huvudledningen och fastighetens kablage och ledningar.
Förbindelsepunkten ligger strax utanför tomt/trädgårdsgränsen. Se bilden 

Kommunen är ansvarig för huvudledningarna fram till förbindelspunkten och utför även anslutningen fram till fastigheten.
Fastighetsägaren ansvarar sedan för anslutningen mellan förbindelspunkten och byggnaden.  

För att upprätta förbindelsepunkten mellan tomtgränsen och det kommunala VA-nätet tas en anläggningsavgift ut av kunden. Utöver anläggningsavgiften tillkommer kostnader för anslutningen mellan förbindelsepunkten och själva fastigheten.

Ansök om anslutning och få en offert

När du ansöker om anslutning får du en offert för fastigheten/projektet. 
Offerten grundar sig på de kostnader som är kända då offerten görs. Sker inte anslutningen samma år är det viktigt att ta reda på och räkna med en avgiftshöjning för det år då arbetet utförs. I anläggningsavgifterna för fastighetsägaren ingår:

  • Kostnader för att upprätta förbindelsepunkten mellan tomtgränsen och det kommunala VA-nätet
  • Tillkommande avgifter för anslutningen mellan förbindelsepunkten och fastigheten

Vilken anslutning som din fastighet behöver beror på vilka övriga förutsättningar och anläggningar som finns. 
På sidan Taxor och avgifter, VA kan du läsa mer om anläggningsavgifter (avgifter för anslutning) och brukningsavgifter.

Blanketter och e-tjänster för att ansluta till kommunens VA vatten- och avloppsnät finns under rubriken Länkar .

VA-utbyggnad och enskild anläggning

På många verksamhetsområden (platser) i kommunen finns VA fastställt och förberett. 
På till exempel Torvnäs (Sunne) finns områden där vatten, spill och dagvatten redan är framdraget till en förbindelsepunkt i tomtgräns

Många verksamhetsområden utan kommunalt VA ingår i utbyggnadsplanen. 
Till information om VA utbyggnadsplan

På platser som ännu inte omfattas av kommunalt vatten och avloppsnät löser man VA frågan med en egen enskild anläggning. Tillsynsmyndighet för dessa anläggningar är Miljöenheten.
Läs mer om enskilda avlopp