Livets och matens kemi

kap 10 i Gleerups kap 4 i kemiboken
Starttid:  2022-02-23
Sluttid:  2022-02-23
Klass:  8B
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  NO
Signatur:  HeU