Uppvärmning

Det finns flera bra alternativ för att värma upp ditt hus. Energi- och klimatrådgivningen kan ge dig råd och vägledning om du har frågor vad som passar bäst för just ditt hushåll.

Se över ditt hus

Om du upplever att ditt hus inte håller den temperatur du önskar, är det en bra idé att först kontrollera fönster, dörrar, väggar, tak och ventilation. Om du exempelvis har dragiga fönster kan det hjälpa att täta dem i första hand, innan du byter värmekälla för huset.

Olika värmekällor

Fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i värmeverk, och värmen leds ut genom rör till lokaler, lägenheter och hus. För att kopplas till fjärrvärmenätet behöver din bostad ha en fjärrvärmecentral. På våra sidor om fjärrvärme finns ytterligare information.

Elda med pellets

Pellets består av hoppressat sågspån, bark och spill från exempelvis sågverk och andra skogsindustrier. En pelletspanna har automatiserad eldning och startar och stoppar vid behov, vilket ger en hög verkningsgrad. Du kan konvertera om en gammal olje- eller vedpanna, men du får då ofta en lägre verkningsgrad än med en modern pelletspanna.
Pelletskaminer värmer till skillnad från pannan endast luften i rummet, och kan vara ett bra alternativ för hus med direktvärmande el, för att kalla dagar få ned sin elförbrukning. Det finns pelletskaminer som även kan värma vatten för uppvärmning av huset.

Elda med ved

En vedpanna kan värma både huset och vattnet till kranar och duschar. Med en ackumulatortank kan du effektivisera värmekällan och minska vedförbrukningen. För att elda effektivare, hälsosammare och mer miljövänligt finns några tips. Så här kan du elda på ett bättre sätt.

Solvärme

Solvärme, även kallat solceller, är ett effektivt sätt att skapa energi. Många väljer att komplettera med ved eller pellets för att på så vis ha värme årets alla dagar. Solfångare är dyra i inköp, men producerar därefter gratis energi som effektivt värmer upp exempelvis vattenberedare. Läs mer på våra sidor om solceller.

Värmepump

En värmepump hämtar värme från marken, berggrunden, sjövatten eller från luften. Det kan vara via en bergvärmepump, jordvärmepump eller luftvärmepump. Läs mer på våra sidor om olika sorters värmepumpar.