Rådgivning och tips

Via vår energi- och klimatrådgivning får du kostnadsfri och opartisk rådgivning om olika energikällor, tips om hur du minskar din klimatpåverkan, sparar energi och sänker dina energikostnader.

Sunne kommun samarbetar med flera andra kommuner i Värmland och erbjuder en gemensam energirådgivning, som finns i Forshaga.

Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag.

Vi hjälper dig med

 • dina frågor om energi och klimat
 • tips och råd om hur du kan sänka dina energikostnader och minska din klimatpåverkan
 • information om regelverk och vilka stöd och bidrag som finns att söka

Kostnadsfri service

Välkommen att kontakta Energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter hittar du i länken ovan. Rådgivningen är en kostnadsfri service till dig som vill spara energi och pengar.

Smarta tips – både ekonomiskt och miljömässigt

Genom att optimera uppvärmning av våra bostäder och energiförbrukning kan vi både minska våra energikostnader, och minska vårt utsläpp och spara på jordens viktiga resurser.

Smarta val påverkar och förändrar. Det kan vara allt från att köra sparsamt, minska elförbrukningen och att köpa bra producerad mat. Hållbar utveckling handlar om hur vi ska kunna leva ett gott liv, utan att tära på naturen. Här kan vi alla hjälpa till och genom att se över vår egen energianvändning.

Tio energispartips från Energimyndigheten
 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Sätt nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor, samt släck när ljuset inte behövs.
 4. Dra ur alla laddare, exempelvis till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 10. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.

Mät och minska din elförbrukning

Det kan vara bra att veta hur mycket el olika apparater i hemmet förbrukar. Med en elmätare kan du enkelt ansluta den apparat du vill veta mer om, för att ta reda på elförbrukningen. Det finns en rad olika elmätare, allt från enklare till mer avancerade varianter. Du kan själv köpa en elmätare hos diverse elektronikåterförsäljare.

I Sunne är Ellevio det största elnätsbolaget, de installerar elmätare hos sina kunder som visar hushållets elförbrukning. Läs mer om Ellevios elmätare.