Solceller

Solceller är ett effektivt sätt för fossilfri energi. Under åren har solceller blivit mer tillgängliga då tekniken utvecklats och priset på solceller har sjunkit. Även statliga stöd och skattereduktion har införts.

Solen är full av energi, på två timmar tas det emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Ett smart sätt att nyttja det är att installera solceller på huset. I och med en mer tillgänglig teknik och lägre pris är det många som satsat på denna fossilfria energikälla. 

Önskar du rådgivning kan du kontakta den regionala energi- och klimatrådgivningen.

Bygglov och anmälan

Om du vill montera solcellspaneler utanpå byggnadens fasad eller tak får du göra det utan bygglov. Solpanelerna måste följa byggnadens form. För företagslokaler eller flerbostadshus behöver en anmälan göras.

Om byggnaden du vill sätta solceller på är kulturhistoriskt värdefull behöver du söka bygglov. Detsamma gäller om de ska integreras i tak eller fasad eller om det har bestämts i en detaljplan att bygglov behövs.

Även om du inte behöver ansöka om bygglov behöver du i vissa fall göra en anmälan. Exempelvis om byggnadens konstruktion påverkas eller om takkonstruktionen behöver förstärkas. En anmälan ska göras i de fall installationen innebär att brandskyddet avsevärt påverkas.