Värmepump

En värmepump tar vara på den låggradiga värme som finns i berggrunden, markens yt- eller djupskikt, en intilliggande sjö, utomhus- eller ventilationsluften och i spillvatten. Vilken värmekälla som passar bäst beror på fastighetens energibehov, befintligt värmesystem, planlösningen och vart fastigheten är belägen.

På Energimyndigheten kan du läsa om olika värmepumpar, och vilken som passar din fastighet och dina behov bäst. Läs mer om olika värmepumpar.

Anmäl och ansök om installation

Du som bor utanför vattenskyddsområde och planerar att installera en värmepump ska anmäla detta till miljö- och byggenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde ska du ansöka om installation av värmepump. Både anmälan och ansökan görs via vår e-tjänst som du finner högre upp på den här sidan.

En miljösanktionsavgift tas ut om du inte har anmält anläggande av värmepump.