Vedeldning som uppvärmning

Att elda med ved ger en behaglig värme och ett mysigt, sprakande, ljud. Dessvärre är det också en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på rätt sätt så kan du minska de här utsläppen.

Elda rätt:

 • Elda bara med torr ved.
 • Inga sopor i brasan!
  Att elda med exempelvis mjölkförpackningar ger utsläpp av giftiga ämnen.
 • Använd rätt tändmedel. 
  Briketter, block eller tändpåsar. Undvik tidningspapper då det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
 • Använd inte tändvätska.
  Det genererar mer föroreningar och kan vara farligt ur brandsäkerhetssynpunkt.

Tips för att tända en brasa på bästa sätt:

 • Stapla vedträna i en fyrkant.
  Större vedträn underst, och mindre upptill. Vedträna ska ligga luftigt.
 • Tänd från toppen av brasan.
  Placera tändmedlet precis under de översta vedträna, och tänd. När du tänder uppifrån så förbränns gaserna som förångas från veden i stället för att spridas som föroreningar i luften. Elden brinner också jämnare och det blir mer värme per vedträ.
 • Låt luckan stå på glänt tills elden tagit sig i de översta vedträna.
 • När elden tagit sig stänger du luckan.
  Ha spjällen fullt öppna för att ge god lufttillförsel.
 • Efter några minuter kan du sänka lufttillförseln.
  Det ska brinna med klara, gula, lågor.

Se Naturvårdsverkets film om vedeldning: