Elnät

Sunne kommun tillhör elområde 3. Du kan välja elleverantör fritt, men själva överföringen av elen sker via det elnätsbolag som äger elnätet. I Sunne kommun är Ellevio vårt elnätsföretag.

Sveriges elnät består av tre typer av nät som kopplar ihop landet

Stamnät
De ledningar som transporterar elen från kraftverken till regionnäten. Stamnätet ägs och drivs av staten genom Svenska kraftnät.

Regionnät
De ledningar som håller samman stamnätet och lokalnäten. Regionnäten ägs av elnätsbolag.

Lokalnät
De ledningar som tar elen den sista biten fram till hushållen och företagen. Lokalnäten ägs av elnätsbolag.