Fjärrvärme

Som fastighetsägare för flerbostadshus, industrier, offentliga lokaler, övriga lokaler eller småhus kan du ansluta till fjärrvärme i Sunne tätort, Gräsmark, Lysvik, Västra och Östra Ämtervik.

Det huvudsakliga bränslet till fjärrvärmen är biobränsle, det vill säga spån, bark och flis. Spetstillskott av olja går också att använda om det behövs.

Fjärrvärmeanslutning

I Sunne heter fjärrvärmebolaget Solör Bioenergi. Värmen till fjärrvärmenätet produceras även av rötgas frän Sunne reningsverk. Anläggningen har rökgaskondensator som tar tillvara spillvärme för en effektiv användning. 

I Gräsmark finns möjlighet till fjärrvärmeanslutning via Gräsmarks Energi AB.

I Lysvik heter företaget Lisjöns Fastighets AB.

I Västra och Östra Ämtervik levererar Emtgård AB fjärrvärme.

Kontakta de lokala fjärrvärmebolagen

Solör Bioenergi i Sunne
Adress: Mossvägen 2, 686 33 Sunne
Telefon: 023-103 13
E-post: sunne@solorbioenergi.com
Webbplats: Sunne - Solör Bioenergi

Gräsmarks Energi AB
Adress: Villagatan 9 B, 686 98 Gräsmark
Kontaktperson: Alvar Person
Telefon: 0565-403 17
E-post: dalens.gard@hotmail.com

Lisjöns Fastighet AB
Adress: Genvägen 3, 686 97 Lysvik
Kontaktperson: Joakim Hedman
Telefon: 0565-820 70
Mobil: 070-885 16 60

Emtgård AB
Kontaktperson: Anders Ramström
Telefon: 070-661 08 15