Skattereduktion för grön teknik

Om du installerar grön teknik kan du få skattereduktion för arbetskostnad och material vid installationen. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation.

Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

För grön teknik ges skattereduktion om:

  • 15 procent för installation av nätanslutet solcellssystem
  • 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Den gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Här kan du läsa mer om villkoren för skattereduktionen och förutsättningarna för att få stöd.