Sunne kommun har infört ID-märkning av sopkärlen för alla med renhållnings abonnemang.

Vi har märkt sopkärlen för att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. Vid tömning läser sopbilen av ID-taggen och kan identifiera att det är rätt kärl som töms.

En stor fördel med märkningen är att kundtjänst kan se tidpunkten för när kärlet har tömts, om det uppstår frågor om hämtningen exempelvis.

Hur kan jag se att min soptunna är ID-märkt?

När det sitter en etikett på höger sida och en gul puck uppe till vänster under sargen på kärlet. Se sidans bilder.

 Bild på sopkärlets etikett

 

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne