Hämtning av trädgårdsavfall

Mellan den 1 april och 31 oktober kan du även få hämtning av ditt trädgårdsavfall. Hämtning sker fredagar jämna veckor. Du beställer ditt abonnemang via kundtjänst för renhållning.

Önskar du hämtning av ditt trädgårdsavfall ska du beställa ett abonnemang. Du kan antingen beställa till dig själv, eller dela med en granne. När du beställt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall placeras ett 370 liters-kärl ut hos dig. 

Abonnemanget är löpande, och om det inte sägs upp så behåller du kärlet vid fastigheten även under den period då ingen hämtning görs.

Period för hämtning: 1 april till 31 oktober.

Område: Sunne tätort.

Kostnad: 990 kronor per år.

Beställning: Görs via kundtjänst för renhållning, kontaktuppgifter finns längst ned på den här sidan. 

Det här kan du slänga i kärlet:

I kärlet för trädgårdsavfall kan du slänga allt som lämpar sig för kompostering. Det kan exempelvis vara:

 • gräsklipp
 • löv
 • mossa
 • ogräs
 • mindre mängd fallfrukt
 • häckklipp
 • ris och små kvistar.

Observera att inga invasiva arter får slängas med trädgårdsavfallet. Läs mer om invasiva arter på vår sopsorteringsguide.

Att tänka på innan tömning

 • trädgårdsavfallet får max väga 50 kilo
 • trädgårdsavfallet ska ligga löst i kärlet
 • trädgårdsavfall som ligger utanför kärlet tas inte med
 • locket ska gå att stänga
 • kärlet ska stå på den adress som uppgavs vid tecknandet av abonnemanget. 

Kom ihåg att fallfrukt är ofta väldigt tungt. Om du har mycket fallfrukt ska du därför dela upp det på flera hämtningar, alternativt att du kör det själv till återvinningscentralen.