Avgifter och regler, abonnemang

Den kommunala sophanteringen regleras av renhållningsordningen (RO). Hur mycket du betalar beror på soptunnans storlek och vilket hämtningsintervall du har.

Detta ingår i den fasta avgiften för renhållning

I den fasta avgiften för renhållning ingår administration, sophämtning, slamtömning och omhändertagande av farligt avfall. Dessutom att kan du lämna elektronikavfall, återvinningsbart avfall och avfall till deponi på Holmby Återvinningscentral.

I renhållningsordningen finner du kommunens lokala föreskrifter.

Renhållningstaxa

Kommunens renhållningstaxa beslutas i kommunfullmäktige, du hittar det aktuella beslutet för Sunne kommuns renhållningstaxa längst ned på den här sidan. 

Ärenden som hamnar inom miljöbalkens område hanteras av Miljö- och byggenheten.
Det handlar om tillsyn, vissa tillstånd och viss prövning av ansökan eller dispens.
Exempelvis när fastighetsägare själv vill hantera sitt hushållsavfall, kompost eller slam.

Avgifterna för dessa hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, även det längst ned på den här sidan. 

Vill du hellre ha din pappersfaktura som e-faktura eller autogiro?

E-faktura
Anmäler du via din internetbank. Har du en digital brevlåda, så som Kivra, får du din faktura dit om du inte valt e-faktura från Sunne kommun.

Autogiro
Du ansöker om autogiro via vår e-tjänst, länken hittar du högre upp på den här sidan – den gula knappen.

Blanketter för autogiro:

autogiro för VA och renhållning

autogiro för vård, omsorg och barnomsorg