Hämtning

Här hittar du information om körturer för sophämtning och vilka regler som gäller för hantering av avfall.

Körturer, sophämtning

Hämtning av avfall från hushåll sker normalt en gång varannan vecka. Önskar du få hämtningsschema för din fastighet, eller har andra frågor gällande sophämtning kan du kontakta kundtjänst för vatten och renhållning.

Förlängd hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängd hämtningsintervall på restavfall. För att få annat hämtningsintervall än normalt ska du antingen själv kompostera ditt matavfall, eller sortera ut matavfallet i kommunens behållare. Läs mer om kompostering av matavfall.

Soporna blir till fjärrvärme

Entreprenören NordRen AB hämtar avfallet från kommunens hushåll, och fraktar det därefter till Holmby Återvinningscentral. Där lastas soporna om och transporteras till Karlskoga energi & miljö. Avfallet som bränns skickas ut i Karlskogas fjärrvärmenät, och matavfallet blir till biogas.

ID-märkning av soptunnor

Sunne kommun har infört ID-märkning av sopkärlen för alla med renhållningsabonnemang. Syftet är att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. Vid tömning läser sopbilen av ID-taggen och kan identifiera att det är rätt kärl som töms. Det går också att i efterhand se tidpunkt för tömning. 

De tunnor som är försedda med ID-märkning har en etikett på höger sida, samt en gul puck uppe till vänster under sargen på kärlet. 

Slamtömning av enskilt avlopp

Har du beställt slamtömning av din enskilda avloppsanläggning sker tömningen minst en gång per år. Önskar du förlängd tömningsintervall kan du ansöka om dispens. Se kommunens körschema för respektive månad nedtill.

Med en bra arbetsmiljö undviker du extra avgifter

Som fastighetsägare ansvarar du för din anläggning, och för arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter. Du hittar reglerna för slamtömning i renhållningordningen, som ligger under Dokument längre ned på den här sidan.

Du kan bli debiteras om:

  • Hämtningen inte är förberedd
  • tillfartsvägen inte är anpassad eller säker
  • det krävs lång slangdragning, max 25 meter
  • det är ett tungt lock, så som betonglock utan handtag.
Körschema slamtömning av enskilda avloppsanläggningar:

Grund för ordinarie hämtning

För kommunens större orter kan slamtömningen ske under fler än en månad. 

Januari
Rottneros, Västra Ämtervik

Februari
Västra Ämtervik, Häljeby, Östanås, Bäckängen, Maggeby, Vitteby

Mars
Östra Ämtervik, Gårdsjö, Rådom, Askersby, Munkebacka, Mellby, Pålsby, Södra Borgeby, Torsberg

April
Östra Ämtervik, Gräsmark, Gullsby, Tjustersby, Backa, Annefors

Maj – juni
Gräsmark, Gjutaregården, Karlsbol, Råbäcken, Östanbjörke, Tomthult, Sätter

Juli – augusti
Lysvik, Bäckalund, Askerudssätter, Arnstorp, Bäcken, Silverforsen

September – oktober
Lysvik, Ivarsbjörke, Edsbjörke, Hägerud, Ingmår, Sunne västra

November – december
Sunne västra, Östra Ingersby, Mellby