Sophämtning

Här hittar du information om sophämtning och vilka regler som gäller för hantering av avfall.

Körturer och schema för sophämtning

En viktig del i vår service är att vara tillgänglig när det passar dig, och vi arbetar därför på att ta fram en onlinetjänst för ärenden inom renhållning. Där kommer du kunna se dina fakturor samt vilka dagar sophämtning sker på din adress. Tjänsten är under uppbyggnad, och väntas publiceras under året. Till dess hänvisar vi dig som har frågor om körturer och annat som rör sophämtning att kontakta vår kundtjänst, kontaktuppgifter hittar du längre ned på den här sidan. Hämtning av avfall från hushåll sker normalt en gång varannan vecka. 

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall är minst en gång varannan vecka under hämtningssäsongen för matavfalls-, restavfallsbehållare och osorterade avfallsbehållare. Du kan läsa mer om hämtningsintervaller i renhållningstaxan. 

Förlängd hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängd hämtningsintervall på restavfall. För att få annat hämtningsintervall än normalt ska du antingen själv kompostera ditt matavfall, eller sortera ut matavfallet i kommunens behållare. Läs mer om kompostering av matavfall.

Soporna blir till fjärrvärme

Entreprenören NordRen AB hämtar avfallet från kommunens hushåll, och fraktar det därefter till Holmby Återvinningscentral. Där lastas soporna om och transporteras till Karlskoga energi & miljö. Avfallet som bränns skickas ut i Karlskogas fjärrvärmenät, och matavfallet blir till biogas.

ID-märkning av soptunnor

Sunne kommun har infört ID-märkning av sopkärlen för alla med renhållningsabonnemang. Syftet är att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. Vid tömning läser sopbilen av ID-taggen och kan identifiera att det är rätt kärl som töms. Det går också att i efterhand se tidpunkt för tömning. 

De tunnor som är försedda med ID-märkning har en etikett på höger sida, samt en gul puck uppe till vänster under sargen på kärlet.