Kompostering av matavfall

Sunne kommun har matavfallssortering över hela kommunen, även för fritidshus finns möjlighet till utsortering av matavfall. Det bruna kärlet för matavfall ingår i standardabonnemanget med hämtning varannan vecka.

Matavfallssortering

När du väljer matavfallssortering så körs ett brunt kärl för matavfall ut till dig. Det ställs bredvid ditt redan befintliga kärl, du får även en påshållare, matavfallspåsar och en slaskskrapa.

Om du inte slänger något i matavfallskärlet kommer ditt abonnemang efter en tid att övergå till osorterat.

Kostnad för matavfallssortering

Att sortera matavfall i det bruna kärlet ingår i standardabonnemanget för kommunen, med hämtning var 14:e dag. Eftersom taxan är miljöstyrande och matavfallet ska sorteras för att kunna tas om hand på bästa möjliga sätt, kommer det att bli dyrare om du väljer bort matavfallssorteringen.

Varför du bör sortera ditt matavfall

Matavfallet blir till biogas, som används som ett mer miljövänligt fordonsbränsle, eller till biogödsel. Du bidrar på så vis till en bättre miljö, genom att det som bara varit skräp för dig återanvänds till något användbart.

Vanliga frågor om de bruna matavfallspåsarna

Vart får jag tag i de bruna påsarna?

På Holmby återvinningscentral kan du hämta de bruna matavfallspåsarna. Du kan också kontakta kundtjänsten för vatten och renhållning, så levereras påsarna hem till dig inom två veckor. Påsarna är gratis!

Kan jag använda vilka påsar som helst?

Nej, det är endast de påsar anpassade för matavfall som får användas. Detta då de är tillverkade i ett nedbrytbart material. De påsar du kan använda för matavfall har en tydlig märkning som berättar det. Du kan heller inte använda så kallade biopåsar.

Det här kan du slänga i matavfallspåsen:

  • Råa och tillagade matrester, även fisk och skaldjur.
  • Hushållspapper & ofärgade servetter.
  • Kaffesump, kaffefilter & tepåsar.
  • Snittblommor.
  • Växtdelar utan jord.

Du ska inte slänga tobak, blöjor, jord, glasspinnar, stearinljus eller annat i påsen. Se vår sopsorteringsguide för tips om vad du ska slänga vart.

Håller papperspåsen tätt för matavfall?

Ja, påsen är tillverkad för att klara av matrester. Det kan däremot vara bra att undvika att hälla mycket blöt mat direkt i påsen, låt det i stället rinna av innan du stoppar det i påsen.

Använd gärna påshållaren som du fått, den gör det luftigare runt påsen och matavfallet torkar snabbare.

Egen hantering av kompost

Vill du själv hantera ditt hushållsavfall, kompost eller slam så hanteras ditt ärende av miljö- och byggenheten. Det handlar om tillsyn, vissa tillstånd samt viss prövning av ansökan eller dispens. Avgifterna för dessa hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Information för dig som vill kompostera ditt matavfall
  • Komposten får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • För att komposteringen ska fungera behövs syre. Däremot måste komposten också vara skadedjurssäker, så hål och springor i komposten får inte vara större än 5 millimeter.

För egen kompost för matavfall görs en anmälan till miljö- och byggenheten, anmälan görs via e-tjänsten längre upp på den här sidan. För att hantera egen slamtömning krävs istället dispens från den lokala renhållningsordningen. Läs mer om slam och latrin.

Tillsammans för en bättre miljö

Den energi och näring som finns i matavfallet kan genom insamlingen bli till biogas. Varje liten äppelskrutt gör stor skillnad för miljön.

Regeringen har satt upp ett mål att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2030.