Mellanlagring av farligt avfall

Om du lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än din egen kallas det mellanlagring. För att mellanlagra farligt avfall kan du ibland behöva godkännande av kommunen eller Länsstyrelsen.

Det räknas som miljöfarlig verksamhet att mellanlagra andras farliga avfall, och behöver därför godkännas. Lagrar du mindre mängder räcker det med en anmälan till kommunen, för större mängder behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmäl till kommunen om du lagrar mindre än:

  • 5 ton oljeavfall
  • 30 ton blybatterier
  • 50 ton elektroniska produkter
  • 30 ton impregnerat trä
  • 50 ton farligt avfall från skrotade, motordrivna fordon.

Anmälan till kommunen görs till vår miljö- och byggenhet.

Om du yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på Länsstyrelsen.