Avfall och återvinning

Nästan allt avfall kan återvinnas, och det som innehåller farliga ämnen går att tas hand om på ett säkert sätt. Med en gemensam insats kan vi skapa ett vackrare Sunne och en renare natur.

Kommunen ska enligt lag ta hand om kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar, enkelt kallat sopor. Vi samlar därför in och fraktar bort sopor och jämförligt avfall från verksamheter och hushåll. 

Det innefattar övrigt avfall som uppstår vid en fastighet samt slamtömning. För mer detaljer kan du läsa kommunens renhållningsordning. 

Sophämtning

Hämtning av avfall från hushåll sker normalt en gång varannan vecka. Önskar du få hämtningsschema för din fastighet, eller har andra frågor gällande sophämtning kan du kontakta VA-enheten.

Sopsortering och återbruk

Genom att sortera dina sopor gör du en värdefull insats för miljön. Läs gärna om hur du sorterar sopor och var du ska lämna dem i vår sopsorteringsguide. 

Det som är för bra för att slängas kan du istället lämna in till någon av Sunnes återbruksbutiker, på så vis kan det du inte längre vill ha få ett nytt liv hos någon annan. Läs mer om Sunnes second hand- och återbruksbutiker. 

Återvinningscentral

I Sunne har vi en större återvinningscentral, Holmby återvinningscentral. Där du kan du lämna grovavfall och återvinna dina sopor. Läs mer om Holmby återvinningscentral.