Avfall och återvinning

Nästan allt avfall kan återvinnas, och det som innehåller farliga ämnen går att tas hand om på ett säkert sätt. Med en gemensam insats kan vi skapa ett vackrare Sunne och en renare natur.

Kommunen ska enligt lag ta hand om kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar, enkelt kallat sopor. Vi samlar därför in och fraktar bort sopor och jämförligt avfall från verksamheter och hushåll. 

Det innefattar övrigt avfall som uppstår vid en fastighet samt slamtömning. För mer detaljer kan du läsa kommunens renhållningsordning. 

Sophämtning

Hämtning av avfall från hushåll sker normalt en gång varannan vecka. Önskar du få hämtningsschema för din fastighet, eller har andra frågor gällande sophämtning kan du kontakta VA-enheten.

Felanmäl sophämtning

För att göra en felanmälan gällande sophämtning använder du vår e-tjänst. Länken hittar du längre upp på den här sidan.

Sopsortering och återbruk

Genom att sortera dina sopor gör du en värdefull insats för miljön. Läs gärna om hur du sorterar sopor och var du ska lämna dem i vår sopsorteringsguide. 

Det som är för bra för att slängas kan du istället lämna in till någon av Sunnes återbruksbutiker, på så vis kan det du inte längre vill ha få ett nytt liv hos någon annan. Läs mer om Sunnes second hand- och återbruksbutiker. 

Återvinningscentral

I Sunne har vi en större återvinningscentral, Holmby återvinningscentral. Där du kan du lämna grovavfall och återvinna dina sopor. Läs mer om Holmby återvinningscentral. 

Har du köpt hus?
Kom ihåg att skicka in din anmälan för ägarbyte till tekniskaenheten@sunne.se
Det här ska du skicka med:

  • Datum för ägarbyte
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress för fakturering (om annat än bostadens adress, exempelvis vid köp av fritidshus)
  • Kontaktuppgifter - telefonnummer och e-post

Om en vattenmätare finns ska du även skicka med en bild på den.

Standardabonnemang

Som nyinflyttad får du automatiskt ett standardabonnemang för vatten, avfall, sophämtning. Du kan enkelt ansöka om ändringar via våra e-tjänster Bygga, bo och miljö (sunne.se)
Vill du ha egen kompost vid din fastighet skickar du in din anmälan här Kompostering av organiskt avfall - anmäla (sunne.se)