Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i Sunne kommun, där du kan lämna ditt källsorterade avfall. Exempelvis förpackningar, tidningar, mjuk- och hårdplast, metall och glas. Farligt avfall, trädgårdsavfall, grovavfall och liknande lämnar du istället in på Holmby återvinningscentral.
Här hittar du återvinningsstationerna i Sunne
 • Sunne centrum
  Arenavägen (Sporthallen) och Sörgårdsgatan (vid Jysk)
 • Lysvik
  Reningsverket
 • Gräsmark
  Reningsverket
 • Västra Ämtervik
  Bergakorset
 • Östra Ämtervik
  Prästbol
 • Rottneros
  Villastaden
 • Stöpafors
  Diner 45
 • Mallbacken
  Fotbollsplanen
 • Lövstaholm
  Före detta lanthandeln

 

Det här lämnar du på återvinningsstationen
 • Plastförpackningar
  Exempelvis plastflaskor, tvättmedelsdunkar, plastpåsar, plastfolier.
 • Pappersförpackningar
  Exempelvis kartong, mjölkpaket, wellpapp, presentpapper.
 • Tidningar
  Exempelvis kataloger, reklam, tidskrifter, vecko- och dagstidningar.
 • Metallförpackningar
  Exempelvis konservburkar, kaviartuber, plåtlock, kapsyler.
 • Glasförpackningar
  Exempelvis engångsglas, flaskor, burkar. Färgat och ofärgat glas var för sig.
  OBS! Lämna inte porslin, keramik, stengods, fönsterglas, spegelglas, bilrutor eller annat främmande glas här. Det ska du lämna på återvinningscentralen.

FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen), är ett företag inom återvinningsbranschen som ansvarar för cirka 5 000 återvinningsstationer runt om i landet, däribland alla återvinningsstationerna här i Sunne.  

Om det är fullt eller skräpigt på återvinningsstationen kan du göra en felanmälan hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Du anmäler behov av tömning eller städning via FTI's formulär för felanmälan.