Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i Sunne kommun, där du kan lämna ditt källsorterade avfall. Exempelvis förpackningar, tidningar, mjuk- och hårdplast, metall och glas. Farligt avfall, trädgårdsavfall, grovavfall och liknande lämnar du istället in på Holmby återvinningscentral.
Här hittar du återvinningsstationerna i Sunne
 • Sunne centrum
  Arenavägen (Sporthallen) och Sörgårdsgatan (vid Jysk)
 • Lysvik
  Reningsverket
 • Gräsmark
  Reningsverket
 • Västra Ämtervik
  Bergakorset
 • Östra Ämtervik
  Prästbol
 • Rottneros
  Villastaden
 • Stöpafors
  Diner 45
 • Mallbacken
  Fotbollsplanen
 • Lövstaholm
  Före detta lanthandeln

 

Det här lämnar du på återvinningsstationen
 • Plastförpackningar
  Exempelvis plastflaskor, tvättmedelsdunkar, plastpåsar, plastfolier.
 • Pappersförpackningar
  Exempelvis kartong, mjölkpaket, wellpapp, presentpapper.
 • Tidningar
  Exempelvis kataloger, reklam, tidskrifter, vecko- och dagstidningar.
 • Metallförpackningar
  Exempelvis konservburkar, kaviartuber, plåtlock, kapsyler.
 • Glasförpackningar
  Exempelvis engångsglas, flaskor, burkar. Färgat och ofärgat glas var för sig.
  OBS! Lämna inte porslin, keramik, stengods, fönsterglas, spegelglas, bilrutor eller annat främmande glas här. Det ska du lämna på återvinningscentralen.

Sunne kommun har ansvar för de lokala återvinningsstationerna. Tömningen görs av LBC WETAB på uppdrag av kommunen. Snöröjning och sandning görs av Samhall, och städningen sköts av kommunens personal.

Felanmäl en återvinningsstation

Om det är skräpigt eller om något är trasigt på någon av kommunens återvinningsstationer är du välkommen att kontakta oss, så åtgärdas felet så snart som möjligt. 

Felanmälan görs via vår e-tjänst, eller genom att kontakta kundtjänsten för Vatten och Renhållning.