Alla tider (körturer) för hämtning av avfall från hushåll. Hämtning sker normalt en gång varannan vecka. På sidan hittar du också renhållningsordning och avfallsplan.

Körturer, sophämtning

Här hittar du information om körturer för hämtning av kommunalt avfall från hushåll. Schema för hämtning vid din fastighet kan också beställas hos kundtjänst.
Till dokumentet körturer med hämtningsschema för kommunalt avfall för fastighet

Vad händer med dina sopor sen?

Entreprenören NordRen AB hämtar avfallet från våra hushåll och fraktar det till Holmby Återvinningscentral. På Holmby lastas soporna om för vidare transport tilll Karlstads Energi AB. Där bränns avfallet och värmen skickas ut på Karlstads fjärrvärmenät. 

Tillsyn, klagomål och information

Avfall som regleras i lagstiftningen (se renhållningsordningen) ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter. 

Miljöenheten sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar kommunalt avfall från hushåll, sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall.

Miljöenheten hanterar  även felanmälan och klagomål kring dessa ärenden samt lämnar även information om återvinning och kompostering.
Till felanmälan offentlig miljö

 


Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer information

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall

 

GDPR

De uppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende, de behandlas med stöd av gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här