Avgiften för slamtömning består av tömningsavgift och slambehandlingsavgift.

Alla villor och fritidshus med egna avloppsanlängningar skall ha slamtömning, normalt en gång per år. Slamtömning sker enligt ett fastställt körschema och kan ske flera gånger per år om abonnenten begär det. 

Slamtömning utan körschema, kan medför en merkostnad för abonnenten, eftersom ett nytt separat besök krävs. 

Det är endast kommunens entreprenör som får tömma din avloppsanläggning, det gäller även om du behöver tömma den akut.  

Avgiften för slutna avloppstankar blir högre eftersom de oftast inte ligger i ordinarie körschema. Du ringer när tanken är full, vilket medför ett separat besök enbart för denna tömning. Du kan få en lägre avgift om tömningen av tanken kan läggas in på ordinarie körschema.

Du kan läsa mer och se alla avgifter i avfallstaxan som finns i högerspalten

Kontakta kommunnen om du är osäker på vad som gäller för din anläggning.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Dokument

Taxa avfall 2020

Taxa MBN, handläggningsavgifter