I Sunne kommun finns 11 vattenverk som förser cirka 7000 personer med dricksvatten. Många har också egen brunn. Läs mer om dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

Felanmäla
Använd gärna vårt formulär, som finns på länken ovan.
Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniska jourtelefon: 070-677 10 61 

Dricksvatten

I Sunne kommun finns 11 vattenverk som förser cirka 7000 personer med dricksvatten. Sunne kommuns vattenverk i Öjervik förser tätorten samt Västra Ämtervik och Rottneros med cirka 2000 kubikmeter dricksvatten per dygn. I kommunens mindre byar finns ytterligare ett tiotal mindre vattenverk.
Ansvarig för kommunens dricksvatten- och avloppsnät är Hans Nilsson. Se under rubriken Kontakt. Drift, underhåll och provtagning utförs enligt Livsmedelsverkets regler och krav. Tillsynsmyndighet är miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun. Se under rubriken Kontakt

Ansluta till VA - Läs mer om anslutning till kommunens dricksvatten- och avloppsnät

Anlägga och sköta om egen brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att se till att vattnet håller god kvalitet. Både kvaliteten på ditt vatten och tillgången av det kan förändras med tiden. Därför behöver du med jämna mellanrum se över din brunn eller dricksvattenanläggning.

Ska du starta eller ta över en verksamhet som producerar eget dricksvatten, då ska din verksamhet registreras innan du startar.

Läs mer om vad som gäller för egen brunn här

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Dokument

Vattnets kretslopp 
Läs bland annat om vatten, kretslopp och avloppsreningsverk