En frånvaroanmälan behöver vi ha varje morgon ditt barn inte kommer till skolan. Du som vårdnadshavare gör detta via SchoolSoft app eller webbsida. Här nedan finns instruktioner hur man går till väga.

Anmäl frånvaro till skolan

SchoolSoft via appen: Klicka på Frånvaro. Bocka i Heldag om barnet är frånvarande hela dagen eller ange de lektioner eleven är frånvarande.

SchoolSoft via webbsidan: Logga in på https://sms.schoolsoft.se/sunne/ och välj Frånvaroanmälan i vänsterspalten. 

Frånvaro hel dag: Du kan bläddra framåt med pilarna, välja en specifik vecka i rullisten eller välja ett datum i kalendern. Klicka påde dagar som du vill anmäla frånvaron. I och med att du klickar på knappen har du frånvaroanmält dagen. Observera att du enbart kan anmäla för idag och framåt i tiden. För att anmäla bakåt i tiden måste du kontakta skolan.

Frånvaro från lektion: Du kan bläddra framåt med pilarna, välja en specifik vecka i rullisten eller välja ett datum i kalendern. Markera de lektioner som du vill frånvaroanmäla och klicka sedan på Anmäl frånvaro.

Ledighetsansökan

När du vill ansöka om ledighet -logga in via webbinloggnin på https://sms.schoolsoft.se/sunne/. Välj Ledighetsansökan under NÄRVARO på startsidan i SchoolSoft. Här fyller du i uppgifterna kring ledighetsansökan. Orsakskoderna som finns att välja på bestäms av skolan. Du preciserar din ansökan i fritextkolumnen Skäl för ledighet.

Om du har flera barn måste du gå in på varje barns sida för att skicka ledighetsansökan för vardera barnet. För att skicka in ledighetsansökan klickar du på Ny ansökan.

Kontakt

Skolområde Solbacka
Karina Berndtsson
karina.berndtsson@sunne.se
Tel: 0565-157 00

Skolområde Sundsvik
Inger Vold
inger.vold@sunne.se
Tel: 0565-160 63

Fryxellska skolan 
Ulrika Karlsson 
ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00

Gymnasieskolan 
Annalena Persson
annalena.s.persson@sunne.se 
Tel: 0565-179 00