En frånvaroanmälan behöver vi ha varje morgon ditt barn inte kommer till skolan. Numera gör du detta via Talsvar eller Dexter. Här nedan finns instruktioner hur man går till väga.

Anmäl frånvaro till skolan

Via talsvar: 0565-162 50

Via e-tjänsten Dexter: (MobiltBankID krävs)

Detta är Dexter

Dexter är din skolexpedition på Internet, där du själv när som helst på dygnet bland annat kan sjukrapportera ditt barn. Inloggning sker genom Mobilt BankID. Kontakta skolans administratör om E-legitimation saknas.

Här finns ditt barns schema, klasslistan och personallistan och du kan också följa ditt barns frånvaro och betyg.  

Så här funkar talsvar

  1. Vårdnadshavare ska ställa in till vilket mobilnummer och/eller e-postadress återkopplingen på anmälan ska tas emot. Detta görs genom inloggning i Dexter där man väljer "Min Dexter" och "Ändra adress".
  2. Vårdnadshavaren ringer till talsvar 0565-162 50 och anger elevens personnummer och tid för frånvaro (del av dag alternativt hel dag).
  3. Talsvar tar emot uppgifterna från vårdnadshavaren och den anmälda frånvaron och anmälaren på eleven markeras i Dexter.
  4. En återkoppling om att anmälan är registrerad går ut till vårdnadshavaren via SMS och/eller e-post (kräver att mobilnummer och e-postadress är registrerat samt att mottagaren valt att den önskar meddelande via SMS).
  5. Undervisande lärare får information om att aktuell elev är frånvarande. Läraren ser i Dexter att anmälan kommit in och via vilket telefonnummer.

Kontakt

Skolområde Solbacka
Karina Berndtsson
karina.berndtsson@sunne.se
Tel: 0565-15700

Skolområde Sundsvik
Inger Vold
inger.vold@sunne.se
Tel: 0565-16063

Fryxellska skolan 
Ulrika Karlsson 
ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-15600

Gymnasieskolan 
Annalena Persson
annalena.s.persson@sunne.se 
Tel: 0565-16391

Frånvaro

Anmäl frånvaro: